webmail   Minimize
 Liên kết website Minimize
 Tìm kiếm tin bài Minimize
Tìm
 Chịu trách nhiệm Minimize

Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng, PGS.TS
Nguyễn Xuân Tế

THƯ VIỆN   Minimize

Trung tâm Thông tin - Thư Viện trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin giáo dục   Minimize
HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

Ths. T Th Hoàng Oanh

TS.Phm Bích Thy

Khoa QLGD - Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp.HCM

    Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuẩn hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực QLGD nhằm tiếp cận khoa học QLGD hiện đại, hòa nhập với khu vực và thế giới, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chuẩn Hiệu trưởng các cấp học, bậc học. Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non được ban hành theo Thông tư số 17/TT-BGD ĐT ngày 14/4/2011 với các mục đích: Làm căn cứ để hiệu trưởng tự đánh giá để tự hoàn thiện và nâng cao năng lực nghề nghiệp; Làm căn cứ để các cấp quản lý đánh giá, giúp hiệu trưởng phát triển năng lực và hiệu quả quản lý nhà trường mầm non; Làm căn cứ để xây dựng chương trình và thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng CBQL; Làm căn cứ để xây dựng chính sách đối với CBQL nhà trường.

Chi tiết...
 
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ 7 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

ThS. Mai Hoàng Sang

Ging viên Khoa Qun lý hành chính,

                                                                     Trường Cán b Qun lý giáo dc TP. HCM

Chi tiết...
 
YÊU CẦU TỪ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY THANH TRA TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

ThS. Mai Th Yến Lan

                                                                                         Trưởng phòng T chc Cán b
                                                                           S Giáo dc và Đào to tnh Sóc Trăng

Chi tiết...
 
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ VÀ THỰC THI HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” TẠI TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ThS. Phm Th Tuyết Minh

Ging viên Khoa Qun lý hành chính,

Trường Cán b Qun lý giáo dc TP.HCMChi tiết...
 
Các Thông tin giáo dục đã đưa
  ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ VÀ THỰC THI HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ 4 –QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MODULE 3 NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HỌC VIÊN
  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CÓ THỂ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY MODULE 3
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MODULE 3 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
  THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN HIỆU TRƯỞNG VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  NGHĨ VỀ ĐỊA VỊ NGƯỜI THẦY TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY
  CÁC KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CÓ HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO
  PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
  ĐỂ TRẺ PHÁT TRIỂN TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THUẬN LỢI
  Học tập từ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đức tính khiêm tốn
  CẢM XÚC TỪ LỊCH SỬ NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
  MỘT SỐ RÀO CẢN CƠ BẢN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG PHỔ THÔNG KHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH
  CẢM NGHĨ VỀ KÝ ỨC 38 NĂM
  THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC VÀ SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  THÔNG TIN CHÍNH THỨC VÀ KHÔNG CHÍNH THỨC TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
  THÔNG TIN NGÔN NGỮ VÀ PHI NGÔN NGỮ TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
  PHÂN LOẠI THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÁC DÒNG TIN XUÔI, NGƯỢC TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
  ĐẠO HỌC NGÀY XƯA
  Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM: Khai giảng năm học mới và bổ nhiệm lại hiệu trưởng
  CHỨC NĂNG VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
  CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
  KHÁI NIỆM; TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ NHÂN SỰ
  Hội nghị tập huấn “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trường học”
  Vai trò quan trọng của công tác tư vấn để có tiết dạy thành công
  Rào cản truyền thông và biện pháp cải tiến thực trạng này tại các trường mầm non
  TỰ BỒI DƯỠNG - CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC
  QUI TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
  Nâng cao chất lượng giáo dục: Phải bắt đầu từ đổi mới quan điểm
  HỘI THẢO KHOA HỌC “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO”, CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỈNH PHÍA NAM – NĂM 2011.
  Nâng cao hiệu quả giao tiếp của giáo viên trong trường phổ thông
  Nâng cao chất lượng giáo dục - Thay đổi từ nhận thức
  Đổi mới giáo dục: Đi lòng vòng
  GIÚP CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC MỚI THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
  HỘI THẢO DẠY HỌC TÌNH HUỐNG Ở BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NGHỀ
  Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế ngành giáo dục
  Đổi mới quản lý giáo dục - Nói và làm
  Mời viết bài cho Tạp chí Khoa học - Trường ĐHSP TPHCM
  Đôi điều về quản lý giáo dục thời phong kiến
  Suy nghĩ về chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam
  Giải pháp phát triển giáo dục: Từ góc nhìn nghiệp vụ sư phạm
Chọn ngày Đầu trang

2013 © TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM     Điện thoại: 08-3.8291718     Fax: 08-3.8296336