Trung tâm ngoại ngữ tin học và Hợp tác quốc tế

Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin Học và Hợp tác quốc tế

TS. Phan Thị Thúy Quyên – Giám đốc Điện thoại: 028 38224646 Email: pttquyen@iemh.edu.vn

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn