Thông tin hình ảnh

Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức tọa đàm: “Công tác quản lý nội trú, cơ sở vật chất và y tế của Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới”

Thực hiện chương trình công tác năm học 2018-2019 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 19/12/2018, tại phòng hội thảo B, Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức tọa đàm: “Công tác quản lý nội trú, cơ sở vật chất và y tế của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới”.

Chăm sóc sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình công tác năm học 2017-2018, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CC,VC&NLĐ).

Giảng đường thông minh và xu thế dạy học bằng công nghệ cao

Khu giảng đường mới của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian cải tạo, sửa chữa đã trở nên độc đáo và đầy đủ tiện nghi hiện đại hơn.

Thông tin, hình ảnh nhà khách

Thông tin, hình ảnh nhà khách

Thông tin, hình ảnh về ký túc xá

Thông tin, hình ảnh về ký túc xá

Thông tin, hình ảnh về hội trường

Thông tin, hình ảnh về hội trường.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn