Liên hệ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ      : Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Điện thoại : 0283 829718
Fax          :
Hotline     : 0283 829718
Email        : cbql.hcm@iemh.edu.vn
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây.
 Tên của bạn
 Địa chỉ email  
 Số điện thoại
 Địa chỉ người gửi
 Tiêu đề
 Nội dung liên hệ (*)
 Mã bảo vệ (*)
 

Nhập dòng chữ bạn thấy từ hình trên(không phân biệt hoa thường)

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.


TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn