Thứ Sáu, 27/05/2016 Tin mới:
LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC CLB GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỈNH THÀNH PHÍA NAM
Liên kết thư viện
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng, PGS.TS
Nguyễn Xuân Tế
Thư viện hình
Bồi dưỡng công tác quản lý cho tổ trưởng chuyên môn
Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm
Ứng dụng CNTT, công tác tư vấn TLHD
Khóa bồi dưỡng kiểm định chất lượng giáo dục
Bồi dưỡng CBQL trường MN
Đào tạo - Bồi dưỡng
Theo nhu cầu của các địa phương/cơ sở, Trường sẽ cân đối kế hoạch để hợp tác mở lớp tại địa phương (bồi dưỡng toàn bộ hoặc 1 phần chương trình theo nhu cầu).
Khoa học Quản lý Giáo dục

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn