Trung Tâm ĐT Và TV Giáo Dục

Giới thiệu chung về Trung tâm tư vấn giáo dục

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2017. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí hoạt động trực thuộc trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn