Trung Tâm ĐT Và TV Giáo Dục

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Nhìn lại một năm hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói trong những năm qua đã phát huy mạnh mẽ vị thế của Trường với vai trò là trường bồi dưỡng cán bộ quản lý của ngành giáo dục tại khu vực phía Nam. Trong xu thế đổi mới hiện nay, Trường đặc biệt chú trọng công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở giáo dục có uy tín...

Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

Giới thiệu chung về Trung tâm tư vấn giáo dục

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2017. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí hoạt động trực thuộc trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn