Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 12/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 12/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn