Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá năm 2023

Ngày 28/12/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo và cá nhân năm 2023. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM; đồng chí Vũ Quảng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cùng các đồng chí thành viên trong tổ công tác của Đảng uỷ Khối và các đảng ủy viên Đảng bộ Trường.

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã lãnh đạo Nhà trường bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường. Về cơ bản, Nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm đã đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững, tập thể Trường đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương được đảm bảo. Hình ảnh, vị thế của Trường được ghi nhận và khẳng định. Số học viên được bồi dưỡng tăng đáng kể so với năm trước. Tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng, song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học. Công tác phát triển chương trình tài liệu được quan tâm, đầu tư, đã xây dựng được một số chương trình phù hợp với nhu cầu và xu thế hiện nay. Tổ chức bộ máy của Nhà trường tiếp tục được hoàn thiện, ổn định và phát huy hiệu quả. Đội ngũ viên chức được bổ sung và nâng tầm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Nhà trường. Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch đáp ứng cơ bản yêu cầu hoạt động của Trường. Thu nhập của viên chức và người lao động ổn định. Các tổ chức đoàn thể chính trị đã phát huy tốt vai trò của mình, động viên viên chức, người lao động và người học phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, Đảng bộ Trường cũng còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên do đảng bộ không có nguồn nên trong năm chưa đạt chỉ tiêu phát triển được đảng viên.

z5017832313989 b2489302c95e3792c548c53ebb16d8e3
Đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm của Đảng ủy Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy Trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, góp phần thúc đẩy sự ổn định của Trường trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, tập thể Đảng ủy trường tiếp tục đoàn kết, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong năm 2024, phối hợp tốt với Ban Giám hiệu làm tốt công tác sơ, tổng kết, khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mảng công tác nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó đề nghị các đồng chí rà soát lại quy chế của Đảng bộ, Chi bộ cho phù hợp với các quy định với, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, Chi bộ theo chỉ thị 10 nhất là sinh hoạt chuyên đề. Rà soát các chỉ tiêu hàng năm đề ra kế hoạch, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra nhất là chỉ tiêu kết nạp đảng.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn