Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

    Sáng 27/9, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Đồng chí Đinh Thị Thảo Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn cùng các đồng chí là Trưởng, phó các đơn ban của Đảng ủy Khối. Tiếp Đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Quảng - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí Đảng ủy viên của Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

   Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Thảo Trang đã nhấn mạnh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục với đội ngũ các nhà quản lý, nhà giáo dày dặn kinh nghiệm, vừa "hồng" vừa "chuyên", đủ đức, đủ tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

   Qua nội dung báo cáo, kiểm tra hồ sơ và các ý kiến trao đổi, nhìn chung việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Đảng ủy Trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số chi bộ trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác học tập nội dung này.

   Về một số hạn chế nêu trong báo cáo, Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Trường tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn và cụ thể hóa đầy đủ các văn bản của Trung ương, của Thành ủy, của Đảng ủy Khối cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của nhà trường, nhất là phải chú trọng thực hiện có hiệu quả những nội dung, giải pháp trọng tâm như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn thêm những nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác đảng để Đảng ủy Trường thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

    Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư đảng ủy đã nghiêm túc tiếp thu những góp ý của đoàn kiểm tra và sẽ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác tư tưởng, chính trị và quán triệt sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới bằng những chương trình, hành động cụ thể và các mô hình gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

   Một số hình ảnh của buổi làm việc:

                                                                             Tin và ảnh: Văn phòng Đảng ủy Trường

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn