Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Chiều ngày 7/6/2024, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nâng cao kỹ năng tham gia giải quyết kiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cho đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Nguyễn Ngọc Chung chủ nhiệm.

 

Quang cảnh buổi họp

TS.Vũ Quảng - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là Chủ tịch hội đồng cùng đông đủ của các nhà khoa học trong và ngoài Trường và thành viên thực hiện đề tài.

 

TS. Nguyễn Ngọc Chung báo cáo đề tài

Đề tài nghiên cứu xoay quanh vấn đề về nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; từ đó tác động một cách có hiệu quả đối với việc nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục nước ta hiện nay.

 

TS. Lê Bí Bo - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét đề tài

Hội đồng đã thảo luận và đánh giá nghiêm túc về nội dung cũng như tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Trao đổi với nhóm nghiên cứu TS. Lê Bí Bo - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ ngoài đóng góp khoa học đề tài còn mang tính ứng dụng cao trong việc viết tài liệu phục vụ cho chương trình bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục, có thể lấy làm tài liệu tham khảo cho hoạt động giảng dạy bởi có tính thực tiễn cao.

 

TS. Vũ Quảng kết luận

Kết luận tại hội đồng, TS. Vũ Quảng yêu cầu chủ nhiệm đề tài thực hiện bổ sung, chỉnh sửa kết quả nghiên cứu theo các góp ý của hội đồng, đề tài được đánh giá đạt loại: Khá.

 

TS. Vũ Quảng cùng Hội đồng và nhóm tác giả

 

Thanh Phương - Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn