Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-01 do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

  Thực hiện Quyết định số 598/QĐ-CBQLGDHCM ngày 22/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM, nhà trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2022 do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài:

- Tên đề tài: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện làm việc của giáo viên và sức khỏe của trường phổ thông (School Health) tại Việt Nam, mã số: B2022-HQG-01

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 04/10/2023 (Thứ tư).

- Địa điểm: Phòng họp 2 của trường.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM trân trọng kính mời viên chức và người lao động của trường có quan tâm đến tham dự.

Trân trọng!

 

Tin: Phòng QLĐT&KHCN

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn