Tập huấn chuyên đề “Công tác triển khai thực hiện các nội dung về Văn hóa cơ sở”

Đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại hội nghị.

 (Thanhuytphcm.vn) – Chiều 16/11, tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM, Cụm thi đua 5 Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Công tác triển khai thực hiện các nội dung về Văn hóa cơ sở”.

   Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

   Đã có 200 đại biểu là đại diện Thường trực Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở thuộc Cụm thi đua 5 Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở thuộc Cụm thi đua 5 Ban Tuyên giáo Thành ủy; đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo của các cấp ủy cơ sở thuộc các Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở thuộc Cụm thi đua 5...

   Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo những nội dung về tình hình thực hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng tại TPHCM.

Đoàn cán bộ Tuyên giáo Cụm thi đua 5 dâng hương tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM.Đoàn cán bộ Tuyên giáo Cụm thi đua 5 dâng hương tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM.

Hội nghị nhằm tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo tại cơ sở, tham mưu cấp ủy các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, từ đó xây dựng các kế hoạch chương trình cụ thể và tổ chức tốt các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên giảng viên, sinh viên, học sinh và người lao động trong các đơn vị thuộc Cụm thi đua 5 Ban Tuyên giáo Thành ủy; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước Hội nghị, Đoàn cán bộ Tuyên giáo Cụm thi đua 5 đã tổ chức dâng hương tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM.

 Một số hình ảnh bổ sung:

Nguồn: Khánh Huy 

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tap-huan-chuyen-de-cong-tac-trien-khai-thuc-hien-cac-noi-dung-ve-van-hoa-co-so-1491916052

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn