Tham vấn chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Sáng 11/6, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) tổ chức Hội thảo khoa học “Tham vấn quy định về chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong dự thảo Luật Nhà giáo”.

     Phát biểu mở đầu, PGS.TS Phạm Văn Thuần - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục gợi mở, Hội thảo tập trung thảo luận các quy định về chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (mầm non, phổ thông và đại học). Đây là nội dung quan trọng cần được thể chế hóa vào Luật Nhà giáo.


Quang cảnh Toạ đàm

     Hiện, tổng số cán bộ quản lý giáo dục có hơn 154.200 người. Đội ngũ này hầu hết từ giáo viên chuyển sang làm công tác quản lý nên kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và quản trị trường học còn hạn chế.

     PGS.TS Phạm Văn Thuần mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, tham vấn chuyên gia về quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục và chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong Dự thảo Luật Nhà giáo.

    Đề cập đến Chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo, PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục nhấn mạnh, cần coi trọng nâng cao đạo đức và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục.

   Để hiện thực hóa chính sách phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cần thiết xây dựng quy định Chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở tổng quan về những yêu cầu mới về lãnh đạo, quản trị người đứng đầu cơ sở giáo dục; các mô hình tích hợp tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục ở nước ngoài, PGS.TS Trần Hữu Hoan đã chia sẻ cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý để đề xuất khung lãnh đạo, quản trị người đứng đầu cơ sở giáo dục cho cấp học phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học.

Khung tiêu chuẩn chung dành cho người đứng đầu cơ sở giáo dục có 6 lĩnh vực, với 24-26 tiêu chí và tùy thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành và hướng dẫn sử dụng chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Tham luận tại hội thảo, ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT Ninh Bình nhìn nhận, Dự thảo Luật Nhà giáo quy định, việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phải căn cứ vào cơ cấu, số lượng cán bộ quản lý phù hợp với quy mô, đặc điểm của cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp với đặc thù ngành giáo dục.


Ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trao đổi tại toạ đàm

Dự thảo Luật đưa ra Chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục và quy định là căn cứ để các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền xem xét, quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, công nhận, không công nhận chức vụ người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với nhà giáo là phù hợp.

Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa đề cập đến cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục, chưa có quy định Chuẩn cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Do đó, ông Đinh Văn Khâm đề xuất, cần có quy định Chuẩn cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục và gắn với công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp phó.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), khái niệm về nhà giáo, cán bộ quản lý cần được thể hiện tỏ tường trong dự thảo Luật Nhà giáo. Có thực trạng là, nhiều giáo viên không muốn lên phòng GDĐT, Sở GDĐT vì bị mất phụ cấp đứng lớp. Vì thế, nếu không thay đổi chính sách sẽ rất khó khi đề bạt giáo viên lên làm việc ở các đơn vị này.


GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc trao đổi tại toạ đàm

“Chúng ta không thể quản lý nhà giáo như những viên chức vì sản phẩm của nhà giáo là con người và nhân cách. Đây cũng là vấn đề cần đặt ra trong dự thảo Luật Nhà giáo”, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc nêu quan điểm; đồng thờ cho rằng, đã đến lúc phải “trả lại tên cho em”. Nghĩa là, thay đổi về chính sách quản lý nhà giáo. Theo đó, Sở GDĐT, Phòng GDĐT phải có thẩm quyền tuyển dụng, điều động giáo viên trên trong địa phương của mình. Giám đốc sở GDĐT phải có quyền cao nhất về lĩnh giáo dục ở địa phương.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên đặt vấn đề: Xây dựng Luật Nhà giáo cần tiếp cận theo hướng kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo để nhà giáo phát triển và đổi mới, sáng tạo. Trên cơ sở đó, xây dựng Luật Nhà giáo có thể áp dụng quy trình 3 bước: cơ sở khoa học phải chắc chắn, lựa chọn của nhà quản lý, viết luật. Với 3 bước này, các nhà quản lý, nhà khoa, nhà viết luật cùng ngồi thảo luận với nhau.

Nhấn mạnh vai trò của nhà giáo, ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) thông tin: Quan điểm xuyên suốt của Bộ GDĐT là, xây dựng luật riêng cho đội ngũ nhà giáo nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển đội ngũ nhà giáo. Xây dựng Luật Nhà giáo không nhằm mục đích quản lý chặt chẽ hơn, mà để kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=9480

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn