THÔNG BÁO về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số - Giải pháp cho giáo dục Việt Nam”

   Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và mời viết bài cho Hội thảo Khoa học quốc tế về: “Hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số - giải pháp cho giáo dục Việt Nam”

     Thời gian và địa điếm tố chức

Hội thảo sẽ được tố chức vào ngày 30/11/2023, tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 - 9 Nguyễn Bính Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

   File thông tin chi tiết đính kèm

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9246461
Đang truy cập: 190
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn