THÔNG BÁO Công khai danh sách “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023”

THÔNG BÁO

Công khai danh sách “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023”

_______________________________

Thực hiện Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh công khai danh sách “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023” của Trường như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1

Vũ Đình Bảy

Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

Thời gian thông báo: từ ngày 17/10/2023 đến ngày 25/10/2023.

Các ý kiến góp ý gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị (email: vanthu.tchcqt@iemh.edu.vn) trước 15h ngày 25/10/2023.

Trân trọng./.

( File thông báo chi tiết đính kèm tại đây)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn