Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ (mã số: B2021-HQG-02) do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm đề tài

Căn cứ vào Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 và thực hiện Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng BGD&ĐT, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ:

- Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục phòng ngừa thiên tai cho học sinh trung học, mã số: B2021-HQG-02.

- Thời gian14 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Phòng họp 2 của Trường (tại Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM trân trọng kính mời quý thầy/cô, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm đến tham dự.

Trân trọng!

Tin: Phòng QLĐT&KHCN

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn