Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ (mã số: B2022-HQG-01) do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

Căn cứ vào Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 và thực hiện Quyết định số 4422/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng BGD&ĐT, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ:

- Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện làm việc của giáo viên và sức khỏe của trường phổ thông (School Health) tại Việt Nam, mã số: B2022-HQG-01.

- Thời gian9 giờ 00 phút ngày 10/01/2024 (Thứ tư).

- Địa điểm: Phòng họp 2 của Trường (tại Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM trân trọng kính mời quý thầy/cô, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm đến tham dự.

Trân trọng!

Tin: Phòng QLĐT&KHCN

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn