THÔNG BÁO Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

Thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-CBQLGDHCM ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM, nhà trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2022 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài:

- Tên đề tài: Giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, mã số: B2022-HQG-02

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 05/02/2024 (Thứ hai).

- Địa điểm: Phòng họp 2 của trường.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM trân trọng kính mời viên chức và người lao động có quan tâm đến tham dự.

Trân trọng!

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn