THƯ MỜI CHÀO GIA V/v Thực hiện gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kình tế - kỹ thuật

THƯ MỜI CHÀO GIA

V/v Thực hiện gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kình tế - kỹ thuật

File PDF chi tiết tại đây.

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn