THU MỜI CHÀO GIÁ Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 THU MỜI CHÀO GIÁ

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật
File chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn