LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày ...

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

    Thứ Hai

03-6-2024

08h30

Họp giao ban Trưởng, Phó các đơn vị: TC-HC-QT, QLĐT&KHCN, KH-TC

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

Trưởng, Phó các đơn vị: TC-HC-QT, QLĐT&KHCN, KH-TC.

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Hiệu trưởng

09h30

Họp Đảng ủy tháng 6/2024

Tập thể Đảng ủy

Đảng ủy

Phòng họp 2

Đ/c Bí thư

18h30

Khai giảng lớp TVDH K26

Phòng QLĐT&KHCN (GVCN)

P.QLĐT&KHCN

Online

 

Thứ Ba

04-6-2024

08h00

Tổ chức hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

BCH CĐ; Con em VC& NLĐ tham gia hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Lái xe 16 chổ (Trúc)

BCH CĐ

Phòng họp 2;

Landmard 81

CTCĐ

 

Đi công tác Hà Nội

Hiệu trưởng,

Trưởng Phòng TCHCQT

P.TCHCQT

Bộ GDĐT

 

18h30

Khai giảng lớp TVDH K29

Phòng QLĐT&KHCN (GVCN)

P. QLĐT&KHCN

Online

 

20h00

Khai giảng lớp TVDH K30

Phòng QLĐT&KHCN (GVCN)

P.QLĐT&KHCN

Online

 

Thứ Tư

05-6-2024

08h00

Bế giảng lớp BD NVQLGD Kiên Giang

LĐ phòng QLĐT&KHCN, CBPT Lớp;Trường CĐSP Kiên Giang; Học viên

P.QLĐT&KHCN

Trường CĐSP Kiên Giang

 

08h30

Họp Giao ban tháng 6

 Ban Giám hiệu; Chủ tịch CĐ Trường;

Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc;

Trưởng ban TTND, B.Tú,

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Hiệu trưởng

10h00

Họp Hội đồng TĐ-KT đánh giá kết quả lao động tháng 5/2024

Thành phần HĐ theo Quyết định

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

10h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 1) thông qua danh sách nguồn nhân sự bổ sung/đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường

- Ban Chấp hành Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

P. TCHCQT

Phòng họp 2

Bí thư Đảng ủy Trường

11h00

Họp xét tốt nghiệp lớp Nghiệp vụ CBQLGD K11

Thành phần HĐ theo QĐ

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

11h15

Họp xét tốt nghiệp lớp Nghiệp vụ CBQLGD K28A

Thành phần HĐ theo QĐ

TT ĐT&TVGD

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

Thứ Năm

06-6-2024

09h00

Họp hồi đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp bộ năm 2024 (TS. Lê Ngọc Thạch)

Theo quyết định số 1376/QĐ-BGDĐT, ngày 10/5/2024 của Bộ GD-ĐT

P.QLĐT & KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch hội đồng

14h00

Dự Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024 và công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra

Bí thư Đảng ủy

 

Trường Dự bị ĐH TPHCM, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Đảng ủy Khối

Thứ Sáu

07-6-2024

07h00 -10h30

Lấy máu xét nghiệm tại Trường (theo Thông báo số 78/TB-TCHCQT ngày 31/5/2024)

VC-NLĐ Trường

P.TC-HC-QT (Y tế)

TT NN-TH&HTQT

 

08h00

Họp Hội đồng lương đợt 1/2024

Thành phần Hội đồng theo QĐ

Trưởng đơn vị: K.QLGD; K. CTHC&TLGD; P.QLĐT&KHCN; P.KHTC; P.TCHCQT

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

09h00

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Khoa Quản lý giáo dục

Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Tổ trưởng công đoàn

Tổ công tác

Phòng họp 2

Bí thư Chi bộ

10h00

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Khoa CT, HC&TLGD

Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Tổ trưởng công đoàn

Tổ công tác

Phòng họp 2

Bí thư Chi bộ

11h00

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng TCHCQT và Phòng KHTC

 

Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Tổ trưởng công đoàn

Tổ công tác

Phòng họp 2

Bí thư Chi bộ

13h30

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng QLĐT&KHCN

Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Tổ trưởng công đoàn

Tổ công tác

Phòng họp 2

Bí thư Chi bộ

15h00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2023 (TS. Nguyễn Ngọc Chung)

Theo quyết định số 342/QĐ-CBQLGDHCM ngày 31/5/2024

P.QLĐT & KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

17h00

Họp xét tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo và Quản lý cấp phòng và tương đương K7

Thành phần HĐ theo QĐ

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

Thứ Bảy

08-6-2024

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09-6-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn