LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 24/6/2024 đến ngày ...

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai

24-6-2024

Cả ngày

 

Tiếp công dân

Hiệu trưởng;

Công dân đăng ký, B.Hiền

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Hiệu trưởng

08h00

Khai giảng lớp Tổ trưởng chuyên môn trường Mầm non (lớp 1)

Phòng QLĐT&KHCN;

Bà Huỳnh Thị Xuân Hoa

P.QLĐT&KHCN

HT A4

 

08h30

Họp giao ban Trưởng, Phó các đơn vị: TC-HC-QT, QLĐT&KHCN, KH-TC

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

Trưởng, Phó các đơn vị: TC-HC-QT, QLĐT&KHCN, KH-TC.

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Hiệu trưởng

10h00

Xét TN lớp BD chuyên viên và tương đương  Hà Tiên

Thành phần Hội đồng theo QĐ

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

CT HĐ

14h00

Họp sơ kết 6 tháng đầu năm

Lãnh đạo, VC phòng QLĐT&KHCN

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Lãnh đạo P. QLĐT&KHCN

18h30

Khai giảng lớp đào tạo NV tư vấn du học K31

Phòng QLĐT&KHCN;

Ông Phạm Trọng Thủy

P.QLĐT&KHCN

Online

 

Thứ Ba

25-6-2024

08h00

Làm việc với Trường Đại học Negeri Malang Indonesia

Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; Negeri Malang University

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Hiệu trưởng

09h00

Họp xét tốt nghiệp lớp bồi dưỡng NVQL MN/PT K12

Thành phần HĐ theo QĐ

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

09h30

Họp xét tốt nghiệp lớp bồi dưỡng NVQL MN/PT K29, K29A

Thành phần HĐ theo QĐ

TTDT&TVGD

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

14h00

Họp sơ kết 6 tháng đầu năm

Lãnh đạo, VC-NLĐ phóng TCHCQT

P.TC-HC-QT

Phòng họp 2

Lãnh đạo P.TCHCQT

18h30

Khai giảng lớp đào tạo NV tư vấn du học K32

Phòng QLĐT&KHCN;

Ông Phạm Trọng Thủy

       P.QLĐT&KHCN

Online

 

Thứ Tư

26-6-2024

08h00

Khai giảng lớp Tổ trưởng chuyên môn trường Mầm non (lớp 2)

Phòng QLĐT&KHCN;

Ông Phạm Trọng Thủy

P. QLĐT&KHCN

HT C

 

08h30

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng “Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trường” của ThS. Nguyễn Văn Huê và ThS. Vương Hồng Quân làm chủ biên

Thành phần HĐ theo QĐ số 374/QĐ-CBQLGDHCM, Chủ biên và thành viên nhóm biên soạn, VC quan tâm

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

(TS. Vũ Đình Bảy)

10h00

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm (Các chuyên đề theo Chương trình bồi dưỡng được ban hành tại QĐ số 2774/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023)

Thành phần HĐ theo QĐ số 379/QĐ-CBQLGDHCM, Chủ biên các chuyên đề và thành viên nhóm biên soạn, VC quan tâm

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

(TS. Vũ Đình Bảy)

Thứ Năm

27-6-2024

08h00

Khai giảng lớp BD GVCN trường Tiểu học

Lãnh đạo Phòng QLĐT&KHCN;

Ông Nguyễn Văn Huê

P.QLĐT&KHCN

HT A4

 

09h00

Họp xét tốt nghiệp lớp TVDH K27

Thành phần HĐ theo QĐ

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

09h30

Họp xét tốt nghiệp lớp TVDH K28

Thành phần HĐ theo QĐ

P.QLĐT&KHCN

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐ

Thứ Sáu

28-6-2024

09h00

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương TP Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Phó Hiệu trưởng Vũ Đình Bảy.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy;

Lãnh đạo UBND TP Hà Tiên;

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị TP

Lãnh đạo Phòng Nội vụ TP.

Ông Hoàng Đình Thái, Lái xe (đi xe 16 chỗ)

P.QLĐT&KHCN

Hội trường TT Chính trị TP Hà Tiên

PHT. Vũ Đình Bảy.

 

Thứ Bảy

29-6-2024

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

30-6-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn